Comex D.O.O.

Vojvode Putnika 67, 15000 Šabac, Srbija

office@comexsabac.com

Tel: +381 (0) 15 344 633

Tel: +381 (0) 15 344 632

Fax: +381 (0) 15 344 585

Top Menadžment

Rajko Pribilović – Generalni direktor

Stefan Pribilović – Pomoćnik direktora
za komercijalno-tehničke poslove

Danijela Pribilović – Pomoćnik direktora
za finansije i opšte poslove

Operativni Menadžment

Nenad Ivanović, komercijalni direktor
+381 63 106 39 71

Boris Obrenović, direktor operacija
+381 63 106 34 99

Miodrag Baćanović, prepress menadžer
+381 63 611 452

Ivana Đukanović, menadžer kontrole kvaliteta
+381 63 106 24 20