Comex D.O.O.

Vojvode Putnika 67, 15000 Šabac, Srbija

office@comexsabac.com

Tel: +381 (0) 15 344 633

Tel: +381 (0) 15 344 632

Fax: +381 (0) 15 344 585

Top Menadžment

Rajko Pribilović – Predsednik izvršnog odbora

Stefan Pribilović – Generalni direktor

Danijela Pribilović – Pomoćnik direktora za finansije

Nenad Ivanović – Komercijalni direktor
+381 63 106 39 71

Operativni Menadžment

Miodrag Baćanović, Direktor proizvodnje
+381 63 611 452

Vladimir Nikolić, Direktor razvoja
+381 63 106 34 18

Predrag Nešković, Prepress odeljenje
+381 63 105 71 30

Ivana Aleksić, Menadžer kontrole kvaliteta
+381 63 106 24 20

Kontaktirajte nas