kontrola kvaliteta comex

Kontrola kvaliteta

Kontinuirano praćenje celokupnog procesa proizvodnje

Kontrola kvaliteta podrazumeva ulaznu, procesnu međufaznu kontrolu sirovina i gotovog proizvoda. Laboratorija je opremljena svim neophodnim uređajima za mehanička ispitivanja materijala. Svi uređaji su etalonirani i merenja se vrše prema propisanim procedurama, u skladu sa standardom.

Cilj kontrole kvaliteta jeste kontinuirano praćenje celokupnog procesa proizvodnje i otklanjanje svakog tipa neusaglašenosti u najranijoj fazi.

Politika kvaliteta

Zaštite životne sredine, bezbednosti hrane, bezbednosti i zdravlja na radu

Svi zaposleni u procesu proizvodnje fleksibilne ambalaže ostvaruju proizvodnju koja svojim kvalitetom i cenom efikasno zadovoljava očekivanja kupaca, a takođe, valorizujući proizvode na tržište, ostvaruju profit koji će zadovoljiti interes vlasnika, radnika i šire društvene zajednice.

Svoju lidersku poziciju baziramo na:

 • Tehničko-tehnološkoj opremljenosti
 • Primenom najsavremenije tehnologije i sirovina ostvarujemo proizvodnju ambalaže u skladu sa direktivama i pravilnicima industrije prehrambenih proizvoda
 • Veoma visokoj stručnosti zaposlenih radnika
 • Visokoj ekološkoj svesti zaposlenih u doprinosu unapređenja zaštite životne sredine
 • Stalnim unapređenjem uslova rada u cilju smanjenja rizika bezbednosti i zdravlja na radu
 • Stalnom ulaganju u edukaciju zaposlenih

Naši osnovni ciljevi su:

 • Konstantno unapredjenje proizvodnog procesa i upravljanje kvalitetom i bezbednosti istog
 • Proizvodnja bezbednih i kvalitetnih proizvoda uz minimalni škart
 • Kreiranje efikasne organizacije i podsticanje kreativnosti kod svih zaposlenih
 • Sprečavanje pojava negativnih utucaja na životnu sredinu, zdravlje, bezbednost ljudi i bezbednost proizvoda
 • Minimalizacija upotrebe štetnih materija i kontrola nastajanja štetnog otpada
 • Stalno praćenje i usaglašavanje poslovanja sa međunarodnim standardima i domaćim zakonodavstvom po pitanju bezbednosti proizvoda, životne sredine, zdravlja i bezbednost ljudi
 • Stalno unapređenje poslovanja radi učvršćenja liderske pozicije i podizanja kvaliteta

Aktivnosti koje preduzima „Comex“ radi realizacije ciljeva:

 • Obezbeđuje potrebne materijalne i ljudske resurse
 • Obezbeđuje sistem praćenja zahteva kupaca
 • Kontinuirano obučavanje i usavršavanje zaposlenih po najnovijim tehnološkim i bezbednosnim dostignućima u proizvodnji ambalaže
 • Sprovodi postupke za praćenje uticaja sopstvenih aktivnosti na životnu sredinu, bezbednost zaposlenih, bezbednost proizvoda i mehanizme za upravljanje uticajima i rizicima
 • Sprovodi postupke za stalno praćenje i kontrolu uslova rada i radne sredine
 • Održava i neguje dobre partnerske odnose sa kupcima i dobavljačima
 • Stalno poboljšava efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja zaštitom životne sredine, sistem menadžmenta bezbednosti hrane i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu putem redovnih preispitivanja od strane rukovodstva

Integrisani sistem menadžmenta „Comex-a“ zadovoljava zahteve
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i BRC IoP.

Comex Doo sertifikati